Flag of Democratic Republic of Nepal
YOU ARE HERE :   
Quick Links
CA Election 2070
Press Release
Mar 18, 2012
नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय तदर्थ समितिको गठन देहाय बमोजिम रहेको छ ।

चैत्र ५, २०६८ । प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०६८ माघ २१ गते श्री रञ्जित कर्णको अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई आज पूर्णता दिइएको छ । जसमा सदस्यहरु देहाय बमोजिम रहनु भएको छ ।
Share on Facebook

Attachments#
Chaitra, Last list 2068.12.5 NSU.doc (43 KB)    Download