Flag of Democratic Republic of Nepal
YOU ARE HERE :   
Home »
Quick Links
CA Election 2070
All the supporters and well- wishers are requested to donate Nepali Congress.
President's Message
 • नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति ओखलढुंगाका पूर्व उपसभापति ७० वर्षीय दीपप्रसाद खतिवडाको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसद्वारा गहिरो दुःख व्य्रक्त
   वैशाख २३, २०७२ प्रेस विज्ञप्ति   नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति ओखलढुंगाका पूर्व उपसभापति ७० वर्षीय दीपप्रसाद खतिवडाको हिजो वैशाख २२ गते निधन भएको छ । लामो समयदेखि प्रोस्टे«ट
  More »
  May 06, 2015
 • नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७२ वैशाख १९ गते बसेको बैठकको निर्णय
   वैशाख १९, २०७२ प्रेस विज्ञप्ति   नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज बस्यो । आजको बैठकले देहाय बमोजिमको
  More »
  May 02, 2015
 • नेपाली कांग्रेस भूकम्प पीडित सहयोग कोष
   वैशाख १५, २०७२   प्रेस विज्ञप्ति   २०७२÷०१÷१२ गतेदेखि पटक–पटक गरी आएके महाविनाशकारी भूकम्पका कारणले देशका विभिन्न भागमा पु¥याएको ठूलो जनधनको क्षतिको वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण भूकम्प पीडितहरुलाई उद्धार र
  More »
  Apr 28, 2015
 • नेपाली कांग्रेस पार्६ी र नेपाल सरकारका तर्फबा६ निम्नानुसार विभिन्न समितिहरु ग७न
    j}zfv !%, @)&@   k|]z lj!KtL b]zsf ljleGg efudf 2072 a}zfv 12 ut] b]lv uPsf] ljgfzsf/L e"sDkaf^ lkl*tx?sf] p4f/, pkrf/ / /fxt sfo{nfO{ k|efjsf/L ?kdf b|'tultsf ;fy ;+rfng
  More »
  Apr 28, 2015
 • नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न शिविरहरुमा फोहर मैला व्यवस्थापन र सरसफाई कार्य प्रारम्भ गर्ने
   वैशाख १५, २०७२ प्रेस विज्ञप्ति   नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा आज मिति २०७२ वैशाख १५ गतेका दिन नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय ब्लड बैंकमा अध्यक्ष
  More »
  Apr 28, 2015
 • UPcoming Event title
  Title of the upcoming event with description
  More »
  Apr 11, 2011